Specializációkról bővebben - 2019.11.19.

Ahogyan a korábbi őszi félévekben, idén is megrendeztük a Specializációkról bővebben című esemé-nyünket, amellyel segítséget szeretnénk nyújtani az ágazat- és specializációválasztás előtt álló építő-mérnök hallgatóknak. Az előadások célja, hogy a másod- és harmadéves hallgatók a döntésük meghozá-sa előtt szélesebb képet kaphassanak a lehetőségeikről, halljanak a kar valamennyi szakirányáról. Ösz-szesen 12 előadáson volt lehetőség részt venni. Az este folyamán a résztvevők hallhattak a tanulmányi rendszerről és az induló BIM specializációról Lovas Tamás oktatási dékánhelyettestől. Utána a már szakmában dolgozó volt hallgatók, régi szakkollégiumi tagok előadásai következtek. Bemutatták az általuk választott specializáció előnyeit, elmesélték eddigi tapasztalataikat. Hallhattunk a geoinforma-tika-építőmérnöki ágazat valamennyi specializációjáról, az infrastruktúra-építőmérnöki ágazat specia-lizációiról, valamint a szerkezet-építőmérnöki ágazat specializációinak többségéről. A hallgatók felte-hették kérdéseiket az előadóknak, illetve az előadások után kötetlenül beszélgethettek velük.

Specializációkról bővebben

Előző cikk Következő cikk