2023. évi Tudományos Diákköri Konferencia eredmények

A 2023. évi Tudományos Diákköri Konferencián több szakkollégista indult, akik szép eredményt értek el. Idén összesen 16 tagunk, seniorunk és jelöltünk vett részt, akik a következő helyezést érték el.

Jáger Balázs I. helyezést és ÉMK Dékáni különdíjat ért el a "Falazott kőszerkezetek elemei közti kapcsolat vizsgálata" című dolgozatával. Dolgozata ide kattintva tanulmányozható. tdk_eredmenyhirdetes_23_066

Pongrácz Dániel I. helyezést és ÉMK Dékáni különdíjat nyerte el a "A nehézségi erőtér gradienseinek meghatározása Magyarország területére nehézségi mérések alapján" című dolgozatával. A munkája ide kattintva tanulmányozható. tdk_eredmenyhirdetes_23_035

Nagy László Benedek I. helyezést ért el a "1D numerikus morfodinamikai modellfejlesztése kanyarulatfejlődés hatásvizsgálatához" című dolgozatával. A dolgozata ide kattintva tekinthető meg. tdk_eredmenyhirdetes_23_092

Annus Roland I. helyezést és STRABAG Work On Progress Különdíjat ért el a "Zúzott beton adalékanyag tartalmú újrahasznosított betonok szilárdsági tulajdonságainak változása magas hőmérséklet hatására" című dolgozatával. Dolgozata ide kattintva érhető el. tdk_eredmenyhirdetes_23_018

Olosz Adél I. helyezést, Rektori különdíjat nyerte el a "Hazai fejlesztésű „Stockbridge damper” csillapítóberendezés paramétervizsgálata" című dolgozatával. A munkája ide kattintva tanulmányozható. tdk_eredmenyhirdetes_23_057

Szabó Bence II. helyezést nyerte el a "Széchenyi lánchíd lánclemezek korróziós állapotának időbeli vizsgálata" című dolgozatával. A munkája ide kattintva érhető el. tdk_eredmenyhirdetes_23_058

Tikász Gergely II. helyezést és a Pro Progressio alapítvány különdíját ért el a "Makróműanyag detektálása képalapú mesterséges intelligenciával" című dolgozatával. Dolgozata ide kattintva érhető el. tdk_eredmenyhirdetes_23_073

Nagy Zoltán II. helyezést ért el a "Vonalas létesítmények életciklus-menedzsmentje építményinformatikai alapokon" című dolgozatával. A dolgozata ide kattintva tekinthető meg. tdk_eredmenyhirdetes_23_034

Janurik Zalán III. helyezést ért el a "Közel fotogrammetriával előállított objektum modellek pontosság vizsgálata" című dolgozatával. Dolgozata ide kattintva érhető el. tdk_eredmenyhirdetes_23_036

Szögi Tamás III. helyezéstnyerte el a "3D betonnyomtatott horizontális szerkezetek parametrikus vizsgálata numerikus és kísérleti módszerekkel" című dolgozatával. A munkája ide kattintva tanulmányozható. tdk_eredmenyhirdetes_23_022

Dániel Szilárd III. helyezést ért el a "Monolit vasbeton keretsarok csomópont numerikus vizsgálata nemlineáris analízissel" című dolgozatával. A dolgozata ide kattintva tekinthető meg. tdk_eredmenyhirdetes_23_054

Reska Zsombor János III. helyezésben részesült a "A Hévízi-tó vízmérlegének, hőháztartásának és víz-levegő határfelületi cserefolyamatainak együttes vizsgálata" című dolgozatával. Dolgozata ide kattintva érhető el. tdk_eredmenyhirdetes_23_079

Dicséretben részesültek Czeglédi Nóra, Felföldi Árpád, Gyürky Katalin, Nagy Timea

tdk_eredmenyhirdetes_23_138

A fényképeket a Képítő Fotókör készítette el. További fotók itt érhetőek el. https://kepito.vpk.bme.hu/

Előző cikk Következő cikk